Usługi

Do głównych usług jakie świadczy nasza firma, należą:

 • wykopy szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne,
 • wykopy liniowe,
 • wykopy pod budynki, hale magazynowe, produkcyjne,
 • wykopy pod wszelkie obiekty budowlane,
 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy stawów,
 • wykopy szamb,
 • korytowanie pod parkingi, drogi,
 • przygotowywanie terenu pod kostkę,
 • niwelacje terenu,
 • wymiana gruntu,
 • ściąganie humusu,
 • utwardzanie nawierzchni,
 • obsypywanie i zasypywanie fundamentów,
 • usługi młotem pneumatycznym.
 • rozbiórki budynków mieszkalnych i przemysłowych,
 • rozbiórki budynków produkcyjnych i magazynowych,
 • rozbiórki innych obiektów budowlanych,
 • rozbiórki nawierzchni dróg, parkingów,
 • demontaż konstrukcji stalowych,
 • wywóz porozbiórkowego gruzu oraz złomu.
 • wywrotki (ładowność od 1 do 26 ton),
 • transport materiałów sypkich,
 • transport piasku, żwiru, ziemi,
 • transport gruzu, kamienia,
 • transport tłucznia, kruszywa,
 • transport stabilizacji, betonu,
 • wywóz ziemi, gliny, piaski, gruzu i śniegu,
 • rozładunki (usługi) HDS,
 • rozładunki widłowe.
 • parkingów firmowych, oraz parkingów wielkopowierzchniowych sklepów,
 • placów dróg dojazdowych,
 • placów manewrowych,
 • podjazdów do firm i instytucji,
 • załadunek i wywóz śniegu.
 

Posiadamy także wagi elektroniczne dzięki którym odbierany i dostarczany towar do klienta jest wiarygodny i rzetelny.