Wyroby betonowe

Posiada w sprzedaży wszelkiego rodzaju wyroby betonowe:

Zakres zastosowań:

  • we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych,
  • w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym,
  • w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków,
  • na terenach podmokłych,
  • do melioracji gruntów,
  • pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd.

Kręgi betonowe mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako obudowy: separatorów, przepompowni, osadników, piaskowników oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw  w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.

Płyty drogowe służą idealnie do utwardzania placów, parkingów oraz budowy dróg dojazdowych czy tymczasowych. Nasze płyty drogowe są  wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne, a także natężony ruch drogowy. W sprzedaży posiadamy różne rozmiary. W celu uzyskania dokładnych wymiarów prosimy o kontakt.

Płyty chodnikowe wykorzystywane są do zabudowy nawierzchni chodników ulicznych na zagęszczonym podłożu ze żwiru, piasku oraz stabilizacji cementowej. Idealnie sprawdzają się jako chodniki betonowe a także materiał na tarasy i inne powierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszych. Płyty chodnikowe to rozwiązanie funkcjonalne, szybkie w układaniu oraz - dzięki swojej niewygórowanej cenie - ekonomiczne.

Płyty ażurowe są bardzo wytrzymałe i estetycznie wyglądają. Idealnie nadają się na wyłożenie nasypów przy drogach, rowów melioracyjnych czy budowy parkingów, podjazdów do garaży itp., ponieważ bardzo dobrze odprowadzają wodę.

Wymiary 60-40 cm dostępna grubość 10 lub 8 cm.

Krawężniki są podstawowym elementem przy budowie dróg, chodników, parkingów czy ścieżek rowerowych.

Krawężniki proste oraz łukowe, krawężniki skośne oraz krawężniki najazdowe, tworzą system obrzegowania pozwalający kształtować linie proste, łukowe oraz obrzeża dojazdowe. Są to elementy wykorzystywane głównie w zabudowie dróg i ulic. Krawężniki łukowe mogą być wykorzystane również jako wykończenie rabat kwiatowych, krzewów i pojedynczych drzew.

Obrzeża trawnikowe są najczęściej stosowanymi elementami rozdzielającymi nawierzchnię chodników i placów od trawników. Zabudowane na „suchym betonie” stanowią elementy oporowe, zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek brukowych. Posiadają kolorystykę oraz typ powierzchni odpowiadające stosowanym kostkom.

Odwodnienia betonowe oraz polimerobetonowe lub plastikowe.

Systemy odwodnień są idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wód deszczowych z różnego rodzaju powierzchni utwardzonych. Wszędzie tam gdzie istnieje problem odprowadzenia wody opadowej znajdują zastosowanie odwodnienia. Kanały odwodnienia mocowane są w nawierzchni, zbiera się w nim woda i spływa do kanalizacji bądź bezpośrednio do rowu melioracyjnego. Zapobiega w czasie dużych opadów deszczu tworzeniu się samoistnych kałuż. Montuje się je w strefach przydomowych, chodnikach, poboczach dróg itp.

Na zamówienie klienta nasza firma może wyprodukować mieszankę stabilizacyjną tzw. suchy beton. Mieszanka stabilizacyjna składa się z piasku i cementu w odpowiednich proporcjach do wytrzymałości. Zazwyczaj do naszych wyrobów stosujemy cement CEM I 42,5.